INWESTYCJA W KADRY –   
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY EUROPEJSKIE

 

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE 

Projekt będzie realizowany przez Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Suchej Beskidzkiej z Polski w ramach programu Erasmus+, czas trwania to 12 miesięcy od 03.07.2017-02.07.2018r.

W ramach projektu zostało zaplanowanych dziesięć 14-dniowych mobilności typu job shadowing. Uczestnikami projektu będą członkowie Stowarzyszenia, którzy angażując się w międzynarodowe przedsięwzięcie, chcieli poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie m.in. z ekologii, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. Projekt ma też  na celu promocję potencjału naszych regionów wiejskich, podniesienie świadomości ekologicznej oraz aktywizację społeczności do czynnej działalności proekologicznej w celu poprawy jakości życia w UE.

Zaplanowane efekty projektu to przede wszystkim wzrost świadomości społecznej odpowiedzialności za otaczający świat w związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz upowszechnienie konkretnych działań proekologicznych. Przygotowana zostanie atrakcyjną ofertę szkoleń propagujących ekologiczne zachowania w celu ochrony zasobów naturalnych. Dzięki wizycie typu job shadowing w instytucji na Węgrzech oraz poszerzeniu wiedzy na temat ekologii oraz zrównoważonego rozwoju, podniesiono jakość obecnie realizowanych w tym obszarze działań. Budując świadomość zagrożeń oraz ucząc się nowych zachowań, które można wykorzystać w pracy i życiu, Stowarzyszenie jeszcze intensywniej będzie się włączać w realizacje misji ochrony środowiska, dbając o wymianę informacji o działaniach proekologicznych na świecie, jak i gromadząc artykuły oraz kontakty do organizacji promujących życie w zgodzie z naturą. Dzięki projektowi Stowarzyszenie stanie się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych partnerów, ale przede wszystkim przyczyniło się do utrwalenia współpracy z samorządem miasta i powiatu.