INWESTYCJA W KADRY –   
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY EUROPEJSKIE

WPŁYW

Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów jest organizacją, dla której dobra atmosfera i integracja członków ma korzystny wpływ na poniesienie poziomu profesjonalizmu i utrwalenie dobrego wizerunku naszej organizacji w środowisku lokalnym, regionie, a także poza Polską.

Uczestnicy mobilności typu job-shadowing rozwinęli swoją świadomość europejską, nawiązali współpracę z organizacją partnerską i innymi podmiotami, przełamali istniejące stereotypy, a także bariery językowe, a także utrwalenie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole korzystnie wpłynie na różnorodność perspektyw i przyszłych zadań związanych z obszarem ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Nowe kontakty i wiedza, którą poszerzyli uczestnicy, przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności i innowacyjności proponowanych w przyszłości szkoleń i konferencji oraz poprawy świadczonych przez Stowarzyszenie usług edukacyjnych.

Nowe szkolenia jakie opracowane zostały jako jeden z efektów końcowych projektu będą miały wpływ nie tylko na członków samego stowarzyszenia, ale także na społeczność lokalną.

Stowarzyszenie, dzięki udziałowi swoich członków w mobilnościach typu Job shadowing, wzmocniło umiejętność realizowania projektów i mamy nadzieję utrwaliło swój dobry wizerunek wśród podobnych organizacji działających w naszym regionie.

Przez tego typu działania stało się również bardziej atrakcyjne dla potencjalnych partnerów oraz przyczyniło się do utrwalenia współpracy z samorządem miasta i powiatu.

Obie instytucje biorące udział w  mobilności zacieśniły wzajemną współpracę i  przekonały się, że są dla  siebie wiarygodnymi partnerami, na których można zawsze liczyć. Każda z instytucji przyczyniła się poprzez realizację tego projektu do rozwoju swoich członków, zachęcenia ich do aktywnego działania i   zaangażowania we współpracę międzynarodową, która na pewno przyniesie wiele korzyści. Powoli powstają nowe plany na wspólne projekty europejskie.

Projekt - oprócz bezpośredniego wpływu na rozwój Stowarzyszenia - będzie miał również wpływ na odbiorców, do których kierujemy nasze działania.

Poziom lokalny:

Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Suchej Beskidzkiej dołożyło i dokłada wszelkich starań, aby efekty zrealizowanej mobilności zostały upowszechnione na poziomie lokalnym, aby zainteresowało się nimi jak najwięcej podmiotów, ale też przede wszystkim, aby wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców naszego miasta i regionu. Stowarzyszenie zyskało kapitał w postaci kompetentnych członków, którzy chętnie angażują się w nowe zadania i interesują dobrymi przykładami wcielania w życie idei zrównoważonego rozwoju Europy. Wszyscy uczestnicy międzynarodowego projektu podnieśli swoje umiejętności językowe, co jest znakomitą promocją nauki języków obcych w środowisku lokalnym.

Poziom regionalny:

Dzięki współpracy z organizacją z Węgier uczestnicy mobilności zdobyli doświadczenie i umiejętności, które są cennym zasobem dla regionu, gdyż popularyzowana jest idea  aktywności,  współdziałania  na płaszczyźnie międzynarodowej, a także idea uczenia się przez całe życie.

Poziom krajowy:

Udział w  mobilnościach zbudował Stowarzyszeniu dobry wizerunek, która prowadzi działalność szkoleniową  i doradczą dla osób dorosłych oraz współpracuje z polskimi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

Przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania naszą aktywnością oraz ofertą edukacyjną także poza Małopolską.

Mamy również nadzieję, że nasza nowa oferta szkoleń będzie dobrze się rozwijać i cieszyć się powodzeniem nie tylko w regionie, ale i poza nim.

Poziom europejski:

Kontakt z organizacjami na rynku europejskim wpływa na rozwój współpracy międzynarodowej, umiejętność podejmowania dialogu i wspólnych przedsięwzięć, rozwija wzajemne relacje, umożliwia wymianę  doświadczeń i dobrych praktyk.  Mobilności zmotywowały uczestników do  intensywnej nauki  języków obcych, do większej otwartości na metody kształcenia i pracy, które poznają w instytucjach partnerskich.