APURE została założona w Paryżu w 1988 roku jako instytucja działająca w ramach partnerstwa pomiędzy GREP, FNFR, INPSA z Dijon, Ministerstwem Rolnictwa oraz organizacjami z innych krajów europejskich. Nadano jej statut organizacji francuskiej non profit wg prawa z 1901 roku Od 1998 roku wchodziła w skład Komitetu Doradczego „Rozwój terenów wiejskich” Komisji Europejskiej i do 2002 roku była oficjalnie dotowana przez Komitet Pilotażu Międzynarodowego (CPI), w którym zasiadali przedstawiciele licznych środowisk europejskich.

 

 

APURE inspirowała się zarówno Uniwersytetami Krajowymi (Regionalnymi) ulokowanymi w środowisku wiejskim, Uniwersytetami Narodowymi dla Terenów Rolniczych, które jednoczyły uniwersytety krajowe od 1983 roku, środowiskiem jednego z partnerów, fundatorów APURE, oraz Uniwersytetami Rolniczymi lat 60., które stały się Warsztatami Fontevrault organizowanymi przez GREP w latach 70. XX wieku.
APURE zrzesza 15 krajów Wspólnoty oraz Kanadę i szerzy zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Jest nowoczesną międzynarodową pozarządową organizacją praktykującą wymianę wiedzy i doświadczeń, dbającą o zachowanie różnorodności kulturowej naszego kontynentu oraz poprawę dostępu do zatrudnienia. Wspiera aktywność zawodową mieszkańców oraz instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej obszarów wiejskich. APURE współpracuje też z Komisją Europejską w zakresie opiniowania i rekomendowania działań realizowanych na obszarach wiejskich Europy. Jako stowarzyszenie międzynarodowe szczyci się wieloma osiągnięciami m.in.: organizuje wyjazdowe sesje w krajach członkowskich, wspiera przedsięwzięcia międzynarodowe i tworzenie sieci instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, popularyzuje ważne idee poza kontynentem europejskim. APURE uczestniczy też w najważniejszych unijnych seminariach i programach.

 

W roku 2007 powstał oddział APURE w Polsce z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, a WSTiE udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania tej organizacji na terenie całego kraju. Do 2014 roku funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów.