Data spotkania: 13 - 16 czerwca 2016 roku

Miejsce spotkania: Polska, Sucha Beskidzka

Uczestnicy spotkania:
przedstawiciele organizacji ze Słowacji, Czech, Szwecji, Węgier i Polski

Program spotkania:

 • Kwestie formalno-organizacyjne dotyczące APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów.

 • Kierunki działalności i rozwoju organizacji.

 • Perspektywy i możliwości realizacji wspólnych projektów finansowanych w ramach programów rozwojowych UE.

 • Pozyskiwanie środków na rozwój organizacji wspomagających obszary wiejskie.

 • Rola APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów w organizacji europejskich sesji Uniwersytetu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Przygotowanie i omówienie strategii rozwoju Stowarzyszenia na kolejne lata.

 • Promocja Stowarzyszenia w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Analiza i prezentacja dobrych praktyk związanych z tworzeniem produktu turystycznego – studium przypadku na przykładzie tematycznego produktu na obszarach wiejskich: Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – wizyta w gospodarstwie agroturystycznym.

 • Analiza możliwości pozyskiwania grantów z środków Komisji Europejskiej.

 • Analiza możliwości pozyskiwania grantów z środków Grupy Wyszehradzkiej.

 • Zatwierdzenie organizacji konferencji naukowej „Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i Stanach Zjednoczonych. Stan badań, prognozy, rekomendacje”; listopad 2016.

 • Zaplanowanie spotkania członków APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów w ramach ww. konferencji w celu doprecyzowania szczegółów dotyczących organizacji sesji Europejskiego Uniwersytetu Obszarów Wiejskich w 2017 roku.