Data spotkania: 13 - 16 kwietnia 2007 roku

Miejsce spotkania: Polska, Sucha Beskidzka

Uczestnicy spotkania:
przedstawiciele organizacji z Francji, Portugalii, Włoch, Węgier, Polski

 

Temat: Znaczenie aktywizacji małych miast i wsi dla przyszłości zjednoczonej Europy


Program spotkania:

  • Wizyta w siedzibie Europejskiego Centrum Informacji w Krakowie.

  • Spotkanie z dyrektorem ECI dr. Pawłem Korkuciem.

  • Seminarium z okazji obchodów 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

  • Referat dotyczący historii podpisania Traktatów Rzymskich wygłoszony przez prof. zw. dr. hab. Janusza Sondla – rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

  • Dyskusja – uczestnicy: prezes Europejskiego Uniwersytetu Rozwoju Terenów Wiejskich Camilo Tavares Motagua z Portugalii, Gerare Peltre wiceprzewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Rozwoju Obszarów Małych Miast i Obszarów Wiejskich działającej przy Komisji Europejskiej, Istvan Bali z Węgier, Kazimierz Barczyk przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Maria Grzechynka kanclerz WSTiE.

  • Omówienie programu kolejnej sesji Uniwersytetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w 2008 roku w Polsce.