Data spotkania: 14 - 17 grudnia 2006 roku

Miejsce spotkania: departament zamorski Francji, Wyspa Reunion

Uczestnicy spotkania: 
przedstawiciele organizacji z Francji, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, Polski

Temat: Stójmy trwale na ziemi

Program spotkania:

  • Konferencja organizowana przez European Rural University of Indian Ocean na temat globalizacji, kwestii rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu współzawodnictwa pomiędzy terytoriami na rozwój gospodarczy krajów z regionu Oceanu Indyjskiego.

  • Seminarium na temat nowych rozwiązań potrzebnych do przezwyciężania kataklizmów, pozyskiwania energii elektrycznej z zasobów odnawialnych.

  • Dyskusja na temat walki z biedą w środowiskach rolniczych.

  • Spotkanie z władzami miasta Saint Josepf.

  • Warsztatowe wizyty studyjne w terenie.