Data spotkania: 28 czerwca - 2 lipca 2006 roku

Miejsce spotkania: Węgry, Szolnok i Mezőtúr

Uczestnicy spotkania: 
przedstawiciele organizacji z Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Polski

Temat: 
Dialog między krajami Wchodu i Zachodu na temat przyszłości wsi europejskiej

Program:

  • Wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej i Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa oraz College of Szolnok.

  • Dyskusja na temat przyszłości wsi europejskiej.

  • Rozmowy na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich Europy.

  • Warsztaty rękodzieła artystycznego jako forma aktywizacji międzypokoleniowej na terenach wiejskich.