Data spotkania: 8 - 11 września 2016 roku

Miejsce spotkania: Węgry, Martfü – Szolnok

Uczestnicy spotkania: 
przedstawiciele organizacji z Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier

Program spotkania:

  • Rozwój kąpielisk termalnych i turystyki prozdrowotnej na poziomie lokalnym i regionalnym w województwie Jasz-Nagykun-Szolnok – spotkanie z przedstawicielami władz wojewódzkich.

  • Turystyka prozdrowotna na przykładzie węgierskiego Centrum Zdrowia i Rekreacji w Martfü – zwiedzanie hotelu termalnego, kąpieliska leczniczego i pływalni, pensjonatu oraz kampingu, a także zaplecza rehabilitacyjnego i wellnes.

  • Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie jeziora Cisa – wycieczka krajoznawcza nad największe sztuczne jezioro Węgier.

  • Analiza i prezentacja dobrych praktyk związanych z tworzeniem produktu turystycznego – studium przypadku na przykładzie winnicy Kovacs Pince w Markaz – spotkanie z właścicielem winnicy i producentem najlepszych win nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych.

  • Prezentacja lokalnych produktów połączona z degustacją węgierskich win, serów, owoców i wypieków – spotkanie z przedsiębiorcami.

  • Program folklorystyczny – występ zespołu ludowego, międzynarodowe warsztaty taneczne.

  • Społeczności lokalne wobec turystyki; postawy i oczekiwania w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego – udział w „Festiwalu Gulaszu” w Szolnok, dużej imprezie regionalnej promującej miasto, kulturę i tradycję Węgier, twórców regionalnych i ich produkty.

  • Spotkanie z przedstawicielami Polonii na Węgrzech – współczesne dylematy i wyzwania Polaków mieszkających za granicą oraz ich rola w krzewieniu polskiej tradycji i kultury na obczyźnie.