Sucha Beskidzka, miejscowość o ponad 600-letniej historii, jest położona u stóp Beskidu Żywieckiego, w malowniczej kotlinie, w dolinach rzek Stryszawki i Skawy. Dogodna lokalizacja przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: Wadowice – Kraków – Żywiec – Zakopane oraz możliwość wypadu w okoliczne pasma Beskidów i Tatr, a także na Słowację – to czynniki, które sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki. Nieprzeciętne walory krajobrazowe oraz jeden z większych kompleksów zabytkowych w Małopolsce z magnacką rezydencją, starą legendarną karczmą i okazałym zespołem kościelno-klasztornym są największymi atutami miasta. Sucha Beskidzka jest siedzibą powiatu i liczy około 10 tys. mieszkańców.

 


http://www.sucha-beskidzka.pl

http://www.powiatsuski.pl

 

ZAMEK

Renesansowa, magnacka rezydencja kolejnych właścicieli dóbr suskich: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich jest nazywana często „Małym Wawelem” ze względu na podobieństwo, zwłaszcza dziedzińca i krużganków, do krakowskiego zamku królewskiego. Zamek, który powstał w XVI w., ma prostą, trójskrzydłową konstrukcję, z otwartym na wschód dziedzińcem. Ozdobiony jest czterema wieżami, wysuniętymi na zewnątrz. Skrzydła południowe i zachodnie są dwupiętrowe, a skrzydło północne – parterowe. Obecnie w zamku mieszczą się: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury oraz hotel.

http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/zamek_suski.html

 

PARK ZAMKOWY

W parku założonym w XIX w. przeważają typowe dla Polski drzewa: jesiony, dęby, lipy oraz graby. Wiele sprowadzonych do parku gatunków roślin nie przyjęło się, jedynie poza platanem klonolistnym, dębem czerwonym, sosną wejmutką i bukiem czerwonym. Środek parku zajmuje rozległa łąka a za nią niewielki staw. W parku znajduje się budynek byłej oranżerii, zbudowanej za czasów Anny Wielopolskiej.

http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/park_zamkowy.html

 

KARCZMA „RZYM”

Stojąca na rynku drewniana karczma zbudowana została w XVIII w., a swój obecny stan zawdzięcza gruntownej renowacji przeprowadzonej w latach sześćdziesiątych XX w. Jedna z izb  pełni rolę sali restauracyjnej, a druga – kawiarnianej. Jak głosi legenda, karczma „Rzym” była pierwowzorem tej opisywanej przez Adama Mickiewicza w balladzie „Pani Twardowska”.

http://www.karczma-rzym.com

 

ZESPÓŁ KOŚCIELNO-KLASZTORNY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zespół kościelno-klasztorny ufundowany został przez właścicieli miejscowych dóbr – Piotra Komorowskiego i jego żonę Katarzynę z Przerębskich. Budowa świątyni została ukończona w 1614 r., a w 10 lat później dokonano jej konsekracji. Wkrótce wybudowany został klasztor (budynek obecnej plebanii) i zespół symetrycznie rozmieszczonych siedmiu kaplic, z których do czasów obecnych zachowały się trzy.

http://www.parafiasucha.pl

 

MUZEUM MIEJSKIE

Muzeum posiada następujące działy: historyczny, etnograficzny oraz dział edukacji i promocji. Gromadzi zbiory związane z historią miasta oraz rodami szlacheckimi zamieszkującymi zamek od XVI do XX w. Wśród depozytów prezentowanych na wystawach stałych znajduje się habsburska kolekcja malarstwa nowożytnego oraz malarstwo młodopolskiego artysty Wojciecha Weissa. Duży zasób zbiorów muzealnych stanowią muzealia o charakterze regionalnym obrazujące kulturę materialną i duchową  górali babiogórskich i żywieckich, przekazane muzeum w 2010 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. 

http://muzeum.sucha-beskidzka.pl