INWESTYCJA W KADRY –   
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY EUROPEJSKIE

 

 

Serdecznie witamy na stronie naszego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ 2017-1-PL01-KA104-036996, Akcja 1 Mobilność osób dorosłych

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy 10 mobilności typu job shadowing do naszej organizacji partnerskiej na Węgrzech Lake Balaton Development Coordination Agency in Batthyany u. 1, 8600 Siofok, Hungary. 

 

 

 AKTUALNOŚCI - więcej

 

INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU ERASMUS+ I AKCJI MOBILNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt będzie realizowany przez Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Suchej Beskidzkiej z Polski w ramach programu Erasmus+, czas trwania to 12 miesięcy od 03.07.2017-02.07.2018r. czytaj więcej...

 

INFORMACJE NA TEMAT NASZEGO PARTNERA

Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), czyli Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok, na Węgrzech jest organizacją non-profit założoną w 2000 roku przez Lake Balaton Development Council (LBDC) – Radę Rozwoju Regionu Jeziora Balaton. czytaj więcej....

 

UCZESTNICY MOBILNOŚCI

Uczestnikami projektu jest 10 członków stowarzyszenia, którzy chcą aktywnie się rozwijać, podnosić swoje kompetencje i czerpać z międzynarodowych wzorców. Uczestnicy projektu zajmują się na co dzień upowszechnianiem informacji i wiedzy w środowisku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Organizują szkolenia, prelekcje i warsztaty dla mieszkańców obszarów wiejskich. Podejmują współpracę z ośrodkami edukacyjnymi i podmiotami gospodarczymi, działając na rzecz wspierania równych szans  głownie młodych ludzi oraz integracji społecznej środowisk wykluczonych. Stymulują rozwój społeczności lokalnych, w tym relacji pomiędzy wsią i miastem. Podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym turystyki zrównoważonej, stąd udział w mobilnościach typu Job Shadowing odpowiadał na ich realne potrzeby oraz zakresy działań.

 

 WPŁYW

Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów jest organizacją, dla której dobra atmosfera i integracja członków ma korzystny wpływ na poniesienie poziomu profesjonalizmu i utrwalenie dobrego wizerunku naszej organizacji w środowisku lokalnym, regionie, a także poza Polską.czytaj więcej....

 

 

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Dokonując analizy raportów złożonych przez uczestników mobilności możemy się poszczycić faktem, że udało nam się osiągnąć wszystkie założenia projektowe.

100% uczestników wyraziło swoje zadowolenie z udziału w projekcie, deklarując, swój ponowny udział w programie Erasmus+ w przyszłości. Również 100% badanych poleciłoby udział w mobilności koledze/koleżance. Jest to również doskonały sposób na promocję programu, projektu, a także aktywizacji do działania pozostałych osób, nie zaangażowanych bezpośrednio w projekt. czytaj więcej...

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: 

- PROGRAMY SZKOLEŃ OPRACOWANE JAKO EFEKT DOŚWIADCZEŃ, PODCZAS NASZYCH WYJAZDÓW

  1. Szkolenie „Podbabiogórski ekoanimator” - 12 godz. dydaktycznych
  2. Szkolenie „Marketing ekologiczny” - 10 godz. dydaktycznych
  3. Szkolenie „Ekologiczna marka” - 12 godz. dydaktycznych
  4. Szkolenie „Aktywni seniorzy – z przyrodą za pan brat” - 16 godz. dydaktycznych

 

- SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU

- ULOTKA INFORMACYJNA