ON THE THRESHOLD OF TOMORROW

NA PROGU JUTRA 

ON THE THRESHOLD OF TOMORROW – to temat przewodni międzynarodowej wymiany młodzieży, realizowanej przez APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów, która odbyła się w dniach 19-25 października 2015 roku w ramach Programu Eraasmus+. Uczestnicy projektu przyjechali do Suchej Beskidzkiej z Litwy i Węgier, ale w grupie węgierskiej byli też: Azerbejdżanie, Turcy, Gruzińczycy, Hiszpanie, Kazasi. Studenci na seminariach dyskutowali o różnorodności kultur, dziedzictwie narodowym, rozwoju obszarów wiejskich oraz tożsamości europejskiej. Uczestnicząc w Dialogu Młodych, rozmawiali o europejskim rynku pracy i prognozach na przyszłość, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zamieszkują tereny wiejskie. Poznawali techniki skutecznej autopromocji, planowali kariery zawodowe oraz odpowiadali na pytanie, jak podążać za swoimi marzeniami. Brali też udział w warsztatach filmowych, opracowując koncepcję i scenariusz filmu „Na progu jutra”.

Studenci mogli zapoznać się ze spuścizną kulturową krajów reprezentowanych przez uczestników wymiany. W trakcie wieczorów dziedzictwa narodowego rozbrzmiewały litewskie, węgierskie, tureckie, ukraińskie i polskie piosenki, odbywały się degustacje tradycyjnych dań, quizy i zabawy. Chętni uczyli się podstawowych kroków tańców regionalnych oraz doskonalili umiejętności językowe, a na spotkaniu pożegnalnym zatańczyli poloneza. Dużą atrakcją wymiany był bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Studenci poznali królewski Kraków, odwiedzili Punkt Informacji Europejskiej, a w wolnych chwilach podziwiali złotą polską jesień w Beskidach.

Edukacja przez działanie, czyli wymiana młodzieży w ramach Erasmusa+ zakończyła się pełnym sukcesem. Potwierdza to stworzona przez uczestników strona internetowa, a także film, którego projekcja odbyła się w ostatnim dniu wymiany. Nauka tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w zjednoczonej Europie zmotywowała studentów do nauki języków obcych i pozwoliła poczuć się swobodnie w kontaktach z obcokrajowcami. Młodzi ludzie poznali swoje obyczaje, poszerzyli wiedzę na temat kultury i tradycji innych krajów, wymienili się doświadczeniami zawodowymi. Realizując zaplanowane zadania, uruchomili talenty, wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. Nawiązały się znajomości i przyjaźnie, które na pewno zaowocują współpracą w przyszłości. Planując kolejne edycje projektu i rewizyty, pożegnali się z żalem, ale w radosnej atmosferze: Do zobaczenia! Bachyty, görmək, látni, pamatyti, see you!