WPŁYW TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ
NA ROZWÓJ MŁODYCH POKOLEŃ EUROPY

To temat międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbyła się w dniach 16-22 lutego 2009 roku w ramach Programu Młodzież w Działaniu. W mobilności zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie uczestniczyli studenci z Polski, Niemiec oraz Francji. Celem projektu było przede wszystkim pogłębienie poczucia solidarności, upowszechnienie innych kultur i tradycji, pomoc w zrozumieniu własnej tożsamości w dzisiejszej i przyszłej Europie, szerzenie tolerancji wśród młodzieży, a także wzajemnie poznanie i zrozumienie roli turystyki zrównoważonej w rozwoju młodych pokoleń Europejczyków.

Młodzi ludzie z Niemiec i Francji od razu po przyjeździe włączyli się w realizację programu integracyjnego przygotowanego w ramach projektu. Oprócz zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, uczestniczyli w wycieczkach do najatrakcyjniejszych miast Małopolski. Mieli okazję pojechać Zakopanego, a w Krakowie zwiedzić Wawel i Stare Miasto. Doskonałym sposobem na zrozumienie różnic kulturowych były wspólne warsztaty tematyczne, prezentacja kultur narodowych oraz wymiana obserwacji i poglądów. Dzięki pracy w mieszanych grupach uczyli się tolerancji, otwartości i zrozumienia tego, co nowe i nieznane.