MŁODZIEŻOWA AKADEMIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO –
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
POPRZEZ WYDANIE FOLDERU

 

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ WYDANIE FOLDERU – to nazwa projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Celem przedsięwzięcia było podniesienie jakości życia na terenie LGD poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza poprzez opracowanie i publikację wydawnictwa promocyjnego.

Uczestnikami projektu była grupa młodych mieszkańców naszego regionu, którzy brali udział w zajęciach mających na celu przekazanie wiedzy m. in. z historii i folkloru regionu, rękodzieła ludowego, produktu lokalnego, kulinariów, atrakcji turystycznych Podbabiogórza oraz walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego. W babiogórskim lesie uczestniczyli w warsztatach tematycznych dotyczących dziedzictwa przyrodniczego i ekologii na terenie unikalnego regionu Polski. Efektem projektu było także wydanie folderu promocyjnego, w którym wykorzystano zgromadzone podczas pracy projektowej materiały, w tym dokumentację fotograficzną przeprowadzonych działań. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Oś 4 Leader, Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.