„POLAK I LITWIN –

BRATERSTWO PONAD PODZIAŁAMI”

 

 

Projekt „POLAK I LITWIN – BRATERSTWO PONAD PODZIAŁAMI” – finansowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – zrealizowany w dniach 15 - 21.10.2018 w Polsce. Uczestnikami będzie młodzież z APURE Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Regionów oraz Kurybines ateities idejos z Litwy. Celem projektu było nawiązanie i wzmacnianie dialogu międzykulturowego, pogłębianie wzajemnego zrozumienia, poznanie historii i dziedzictwa kulturowego obu narodów, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji, przełamywanie barier i stereotypów poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi oraz szukanie tego, co łączy nasze kraje. Młodzi ludzie rozmawiali o wspólnym dziedzictwie kulturowym i historycznym, szczególnie w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także o szansach płynących z umacniania wzajemnych relacji, jak i o napotykanych trudnościach i sposobach ich rozwiązywania. Ważnym elementem było zwiedzanie miejsc pamięci, prezentowanie kultury narodowej, wzmacnianie integracji i akceptacji uczestników poprzez zajęcia o charakterze integracyjno-animacyjnym.

Relacja z przebiegu projektu: 

Polska i Litwa – wspólna przeszłość, wspólna przyszłość

Stwierdzenie „Polak – Węgier, dwa bratanki” większości z nas wydaje się oczywiste. Ale czy przypuszczaliśmy, że będziemy mogli powiedzieć to samo o stosunkach z naszymi sąsiadami z północnego-wschodu? Historyczne związki Polski i Litwy nie zawsze były proste, ale dzięki wymianie studenckiej „Polak i Litwin braterstwo ponad podziałami” przyszłe relacje wyglądają bardzo obiecująco.

W projekcie, realizowanym przez Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów, finansowanym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, wzięli udział studenci z Suchej Beskidzkiej. Nie tylko koordynowali przebieg wymiany, ale także aktywnie pracowali na rzecz zbliżenia pomiędzy narodami. Towarzyszyli kolegom z Litwy podczas warsztatów i prelekcji, a także wzięli udział w bogatym programie dodatkowym. Wraz z gośćmi z zagranicy studenci WSTiE wzięli udział w wycieczce do Krakowa i Wadowic, gdzie zapoznawali młodych Litwinów z polską historią i kulturą. Nie zabrakło wspólnego biesiadowania oraz smakowania narodowych dań, a także dyskusji na temat Adama Mickiewicza, którego ogromnie ceni zarówno Polska, jak i Litwa. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w wymianie – mówi Eliza, studentka WSTiE, która koordynowała całe przedsięwzięcie. Był to dla mnie tydzień pełen wrażeń – i wiedzy. Nie tylko postawiliśmy ważny krok na drodze do budowania mostu porozumienia pomiędzy narodami, ale także rozwinęliśmy wiele umiejętności. Miałam okazję poznać ciekawych ludzi,  podszkoliłam język, poznałam inną kulturę. Jestem pewna, że wszystko to zaowocuje w przyszłości.

Podczas wymiany poruszono temat 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaproszono gości z Litwy do wspólnego świętowania. Z tej okazji zorganizowano konkurs pięknego czytania – dla Polaków po litewsku, a dla Litwinów po polsku. Obchodom towarzyszyły warsztaty taneczne oraz braterskie selfie w parach mieszanych. Zależało nam, aby goście spojrzeli na Polskę i polską wolność inaczej niż ich dziadkowie i pradziadkowie – dodaje Eliza. To, co kiedyś nas dzieliło, dziś może nas łączyć. Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że mogliśmy mieć w tym swój mały udział.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego FACEBOOKA

Pole and Litwin brothers over the divisions

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu na naszym profilu Facebook 

"Common roots,  different cultures,  common future"

 

Zapraszamy do lektury naszej publikacji

"Common roots,  different cultures,  common future"

 

Zapoznaj się z naszym polsko-litewskim słownikiem

 

Zapoznaj się z prezentacją (w naszym wykonaniu) dotyczącą historii Polski i Litwy