JOB SHADOWING DLA EKOTURYSTYKI I AGROBIZNESU 

REGIONU SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

 

Projekt jest realizowany przez APURE Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

 

„Job shadowing dla ekoturystyki i agrobiznesu regionu Suchej Beskidzkiej” realizowany przez Apure Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Suchej Beskidzkiej z Polski, będzie trwał 12 miesięcy, a rozpocznie się 01.10.2019r. W projekt zaangażowane będą w roli partnerów takie instytucje, jak: Ecocycles, Węgry oraz Ustav sociálních inovací, o.p.s., Republika Czeska. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 16 mobilności typu Job shadowing: na Węgry dla 10 osób na okres 6 dni po 8 godzin, z racji na specyfikę działalności ECOCYCLE; do Czech dla 6 osób na 6 dni po 8 godzin. Uczestnikami projektu jest 15 członków Stowarzyszenia, którzy angażując się w międzynarodowe przedsięwzięcie, chcą poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i organizowania kursów dla dorosłych, metodyki pracy z dorosłymi, konkretnych rozwiązań w zakresie promowania ekoturystyki i ochrony zasobów naturalnych. Projekt ma też na celu promocję potencjału regionów wiejskich, podniesienie świadomości ekologicznej oraz aktywizację społeczności do czynnej działalności proekologicznej w celu poprawy jakości życia w UE. 

 

Dzięki mobilności typu Job shadowing we wzorcowych instytucjach na Węgrzech i w Czechach wzmocni się współpraca między partnerami projektu. Mobilność pozwoli nam spojrzeć na nasze lokalne problemy z innej perspektywy, wygeneruje nowe rozwiązania, zainspiruje do nowych działań, a także wesprze rozwój Stowarzyszenia. Zaplanowane efekty projektu to przede wszystkim wzrost wiedzy i umiejętności dotyczącej ekologii i zrównoważonego rozwoju, zarządzania organizacją, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, narzędzi do rozwiązywania konfliktów i mediacji, nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnorodnych grup odbiorców. Zamierzamy przygotować atrakcyjną ofertę szkoleń dla zainteresowanych osób z regionu.