Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w 2015 roku zmieniło nazwę na APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów i przejęło dotychczasowe cele. Decyzja o zmianie zapadła na walnym zebraniu Stowarzyszenia APURE w Portugalii oraz na zebraniu w Polsce, kiedy to podjęto kluczowe dla przyszłości międzynarodowej organizacji decyzje. Najważniejsze ustalenia dotyczące reorganizacji APURE: zmiana nazwy, przygotowanie nowego statutu, opracowanie planu działań, poinformowanie Unii Europejskiej o reorganizacji Stowarzyszenia, otwarcie się APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów na nowe kraje.

 

W czerwcu 2016 roku odbyło się spotkanie APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów pod przewodnictwem prezesa Istvana Bali i wiceprezes Marii Grzechynki z udziałem przedstawicieli różnych organizacji ze Słowacji, Czech, Szwecji, Węgier i Polski. Omówiono m.in. kierunki działalności i dalszego rozwoju, perspektywy i możliwości realizacji wspólnych projektów finansowanych w ramach UE oraz sposoby pozyskiwania środków na rozwój organizacji wspomagających obszary wiejskie. Delegaci rozważali też możliwości promocji APURE w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym punktem spotkania było przygotowanie i omówienie strategii rozwoju Stowarzyszenia na kolejne lata.

W czasie pobytu w Polsce członkowie delegacji odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne z tematycznego szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, opracowanego przez Sądecką Organizację Turystyczną we współpracy z Województwem Małopolskim. Szlak tworzy 19 atrakcyjnie położonych obiektów agroturystycznych, wyspecjalizowanych w zakresie uprawy i szerokiego wykorzystania ziół. Gospodarstwo prowadzą pasjonaci ziół i ekologii – ludzie kultywujący tradycje oraz obyczaje regionu. Pobyt w tym gościnnym miejscu był wspaniałą okazją do bliskiego spotkania z naturą oraz tradycją małopolskiej wsi. Podsumowaniem wizyty było seminarium tematyczne – „Analiza i prezentacja dobrych praktyk związanych z tworzeniem produktu turystycznego”.

Kolejnym ważnym punktem programu była wycieczka delegatów do Kalwarii Zebrzydowskiej. W malowniczo położonym miasteczku zwiedzano zabytkowy klasztor oo. Bernardynów – jedyną kalwarię na świecie wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sanktuarium o ponad 400-letniej historii, nazywane polską Jerozolimą, to najważniejszy obok Częstochowy ośrodek ruchu pielgrzymkowego w Polsce, położony na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa. Kalwaria znana jest też w całym kraju, a nawet za granicą, za sprawą rzemiosła o świetnej renomie, którego tradycje sięgają XVII wieku. Dotyczy to głównie branży stolarskiej i szewskiej.

Goście opuszczający nasz kraj byli pod wrażeniem tego, co przeżyli i zobaczyli w Polsce. Zaimponował im szybki rozwój naszego kraju, ale również walory kulturowe i turystyczne Małopolski. Turystyka dziedzictwa, którą promuje WSTiE, zakłada poszanowanie wyjątkowych walorów etnograficznych, wpływa na promocję lokalnej kultury oraz spełnia funkcje edukacyjne – uczy tradycji i historii regionu oraz pielęgnuje lokalne wartości. Turystyka dziedzictwa jest szansą na rozwój lokalny terenów wiejskich i wpisuje się we wspólną działalność WSTiE oraz Stowarzyszenia APURE.