NOWE KOMPETENCJE
W DOSTĘPIE DO TURYSTYKI W KRAJACH V4

NOWE KOMPETENCJE W DOSTĘPIE DO TURYSTYKI W KRAJACH V4 – to tytuł projektu zrealizowanego w okresie od 1 września 2014 do 31 stycznia 2015 roku ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerami projektu byli: Kaposvári Egyetemet (KaposvárUniversity), Kaposvár z Węgier; Ústav sociálních inovací, o.p.s. (Institute of social innovations, p.b.o.), Kobylnice z Czech; Katolícka Univerzita v Ružomberku (Catolic University in Ruzomberok), Rużomberok ze Słowacji. Głównym celem projektu było udoskonalenie dostępności usług turystycznych poprzez dostosowane szkolenia pracowników obsługi ruchu turystycznego osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój konkurencyjności zaplecza turystycznego oraz pracowników turystyki na rynku pracy.

Projekt promował zwiększenie dostępności turystycznej w V4 dla seniorów oraz rodzin poprzez szkolenie i rozwój kompetencji personelu w zakresie przyjmowania gości ze specjalnymi potrzebami. Dzięki projektowi stworzono model prowadzenia szkoleń; atrakcyjną i efektywną metodologię szkolenia i wspierające narzędzia dydaktyczne dla osób szkolonych. Uwzględniono ich potrzeby, możliwości i nadchodzące trendy. Ponadto projekt upowszechniał postawy aktywne, wpłynął na zwiększenie świadomości dotyczącej wykluczenia osób starszych, promował ideę aktywnego starzenia się. Wdrożenie projektu wzmocniło europejski wymiar kształcenia ustawicznego i poczucie przynależności do społeczności regionalnej.

 

MODUŁY SZKOLENIOWE WYPRACOWANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA KADRY PRACUJĄCEJ W SZEROKO POJĘTYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA DOSTAWCÓW USŁUG INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RAMACH DOSTĘPU DO TURYSTYKI

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA DOSTAWCÓW USŁUG ZDROWOTNYCH I REKREACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU TURYSTYKI DOSTĘPNEJ

Polska wersja English version

MODUŁ SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA INFORMACJI KULTURALNEJ

Polska wersja English version