SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW W POLSCE I NA WĘGRZECH

 

SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW W POLSCE I NA WĘGRZECH – to temat przewodni mobilności zrealizowanej przez Stowarzyszenie w dniach 3-12 lutego 2010 roku w ramach Programu Młodzież w działaniu. Celem międzynarodowej wymiany młodzieży było wzajemne poznanie dziedzictwa kulturowego Polski i Węgier, odkrywanie wspólnych obszarów zainteresowań oraz uświadomienie sobie, jak ważne jest dbanie o rozwój i odpowiednią promocję swoich krajów. Dodatkowo aktywna młodzież współpracująca ze Stowarzyszeniem i biorąca udział w Programie Youth In Action podjęła działania o tematyce związanej z obszarami wiejskimi, tradycją i ginącymi zawodami.

 

Studenci z Polski oraz z Węgier uczestniczyli w zajęciach językowych, seminariach tematycznych, panelach dyskusyjnych, animacjach muzycznych i zabawach integracyjnych, a także wycieczkach do Zawoi, Zubrzycy i Zakopanego. Każdy dzień był zaplanowany tak, by łączyć ze sobą przyjemne z pożytecznym. Obok lektoratów, wykładów i debat, poświęconych głównie historii i dziedzictwu kulturowemu państw partnerskich nie mogło zabraknąć rozrywki i zabawy. Zajęcia zdominowały pracę w grupach mieszanych, co pozwoliło na łatwiejszą komunikację oraz zacieśnienie więzi. Warsztaty i seminaria prowadzone były przez wykładowców z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz liderów młodzieżowych, którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności kierowania grupą. Zdobyta wiedza i pozyskane informacje uczestnicy wymiany wykorzystali do wykonania konkretnych zadań i projektów. Owocem wspólnej pracy było m.in. powstanie strony internetowej, dotyczącej polsko-węgierskiej historii i przyjaźni, a także zawierającej elementy przygotowane wcześniej, jak np. logo wymiany.